Armoede

Financiële armoede gaat vaak hand in hand met sociale armoede en vermindert de mate van levensgeluk en gezondheid. Gelukkig wordt er wereldwijd steeds meer gezocht naar structurele oplossingen om mensen in armoede werkelijk verder te helpen. Ook in onze regio zetten mensen zich daarvoor in.

De Werkgroep Armoede Norbertuswijk heeft de opdracht aangenomen om armoede concreter op de maatschappelijke kaart te zetten. Om tot gerichte acties te kunnen komen is het van belang om in te zoomen op het proces van de individuele mens, degene die in armoede leeft. Die uitdaging gaat de werkgroep aan.

De volgende punten hebben onze aandacht:

  • Bewustwording
  • Kennis
  • Signalering
  • Hulp op wijkniveau
  • Professionele hulp waar nodig

Armoede is vaak onzichtbaar of wordt niet begrepen. Daarom hebben we in september 2019 het theaterstuk ‘Zelf Sjöldj’ naar onze wijk gehaald. Het toneelspel bood veel inzichten en het tweede deel van de avond voegde daar nog een flinke dosis begrip aan toe. Want waar geef je je laatste euro’s aan uit?
In oktober 2019 deden we ook mee met de Limburgse actie De Smaak van Armoede, bedoeld om meer bewustwording te creëren. Tijdens het koken van een grote pan soep werden vraagstukken rond het thema besproken.
Verder was er eind 2020 nog een bijzonder mooie geste van een medewijkbewoner die rond de kerstdagen twintig mensen in armoede een cadeaubon schonk om levensmiddelen mee te kunnen kopen.

Inmiddels werken we samen met verschillende organisaties die te maken hebben met mensen in armoede. Uiteraard met de officiële instanties zoals de gemeente en de Voedselbank. Ook de kerk heeft al een paar keer mensen financieel ondersteund die dit op dat moment heel hard nodig hadden. En sinds maart 2020 spelen vrijwilligers van ons eigen Naoberzorgpunt VoorMekaar ook steeds meer een belangrijke rol in signaleren en bieden van hulp. We hopen op termijn meer mensen uit de wijk te kunnen verwelkomen binnen onze werkgroep om mee te denken en mee te doen.

Namens de werkgroep,
Gé Schriever
armoede@norbertuswijk.nl


Er is bewust voor gekozen om de meeste activiteiten in en om het Huis van de Wijk gratis te houden zodat er in principe altijd mogelijkheden zijn om mee te doen. Om mensen die in armoede leven (of de mensen in hun omgeving) daarnaast alvast echt een stukje verder te helpen zijn hieronder een heleboel linkjes te vinden naar organisaties (landelijk, provinciaal én lokaal) die wellicht ook iets kunnen betekenen.

Fondsen, verenigingen en stichtingen:

Synthese – administratieve ondersteuning helpt mensen om weer overzicht te krijgen in hun financiële situatie. Zo ordenen ze samen de post en (financiële) administratie en maken samen een overzicht van inkomsten, uitgaven en schulden. Er wordt bekeken hoe schulden kunnen worden opgelost en/of worden voorkomen. Ook wordt er informatie gegeven over minimaregelingen en toeslagen en wordt er eventueel geholpen bij de aanvraag hiervan. Mail naar thuisadministratiehorst@synthese.nl of bel naar nummer 077 – 397 8500

De LINDA.foundation is in juli 2013 opgericht door Linda de Mol & Mood for Magazines, de uitgeverij van het tijdschrift LINDA. Het fonds is bestemd voor (alleenstaande) ouders die in financiële nood verkeren.

Stichting Pape-Fonds geeft éénmalige financiële ondersteuning voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden voor personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland.

De Van Heumen-de Sitter Stichting biedt eenmalig financiële ondersteuning aan individuele personen, met de Nederlandse nationaliteit, die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen.

Het T-Fonds geeft financiële ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte of beperking die in een moeilijke financiële situatie verkeren en zelf niet de aanpassing of inrichting van de woning of een passende vervoersoplossing kunnen bekostigen, ook niet na het gebruikmaken van voorliggende voorzieningen.

Stichting Colours is een stichting die zich inzet voor jonge gezinnen waarbij een ouder levensbedreigend ziek is en voor jonge gezinnen waarbij een ouder onlangs is overleden. Aanvragen van een zgn. Regenboogpakket voor een gezin in die situatie is ook een mogelijkheid.

Vereniging Humanitas staat voor gratis hulp die tijdelijk is en gelijkwaardig. De vrijwilligers bieden praktische hulp, tips, vriendschap en gezelschap.

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd.

Stichting Hulpwens Nederland is een non-profit organisatie welke zich inzet voor Nederlanders in financiële nood.

Het Thom Hoofwijk Fonds vindt het belangrijk dat in de eerste levensbehoeften (voedsel, kleding, huisvesting) wordt voorzien, dat mensen de kans krijgen om uit de schulden te raken en dat mensen, die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Daarom verleent het Thom Hoofwijk Fonds bijdragen voor individuele noden.

Stichting Samen is Kracht helpt mensen met een smalle beurs. Mensen welke (bijv.) in aanmerking komen voor de voedselbank, maar ook mensen die er net buiten vallen. Zo ook bij bewindvoering en voor mensen die, om welke reden dan ook, even een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Stichting Kinderen van de Voedselbank geeft kledingpakketten met nieuwe kleding, nieuwe schoenen, en een aantal leuke nieuwe cadeautjes voor kinderen die in armoede leven. (Verzendkosten à € 6,95 per pakket moeten wel worden voldaan.)

Stichting Kansarme Kinderen In Nederland ondersteunt zoveel mogelijk gezinnen in Nederland die in armoede moeten leven, kinderen die met honger naar bed gaan, geen speelgoed hebben, geen kleren kunnen kopen of nooit naar een attractiepark zijn geweest. (Een pakket kost eenmalig € 3,=)

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes regelt en organiseert kinderfeestjes voor kinderen die opgroeien in armoede zodat zij tóch hun verjaardag met hun vriendjes kunnen vieren.

De Sinterklaasbank laat kinderen hun eigen cadeau kiezen, inclusief de voorpret van het kunnen bladeren in de folder van de speelgoedwinkel, kruisjes zetten en een verlanglijstje maken.

 

Vakantie:

Stichting De Vakantiebank biedt mensen met een inkomen rond bijstandsnorm, een onbezorgde vakantieweek aan op een mooie en recreatieve locatie in Nederland om even los te zijn van de thuissituatie en nieuwe energie op te doen.

Stichting Blijdesteyn, vakantiebeurzen voor alleenstaande vrouwen tussen 18 en 40 jaar. (Aanvragen voor 1 november.) Weinig inkomsten, toch op vakantie.

 

Huisdieren in armoede:

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn steunt huisdiereigenaren die in minima-situatie zijn gekomen en onvoldoende kunnen zorgen voor hun huisdier. Onder voorwaarden kan de stichting steun bieden.

Wie vult mijn bak is een landelijke non-profit stichting die minima helpt bij het behouden van hun huisdieren wanneer ze in financiële problemen zijn gekomen door te voorzien in dierenvoeding.

Stichting Kat in Nood is een landelijk werkende organisatie die zich inzet voor het welzijn van katten.

Stichting Mens en Dier komt op voor het welzijn van dieren en spoort katteneigenaren aan om hun kat te laten ‘helpen’. Ze geven voorlichting en bieden wij minima financiële steun voor sterilisatie en castratie van hun kat. Ook bieden ze de mogelijkheid om kittens kosteloos af te staan zodat medische kosten voorkomen kunnen worden.  

Stichting Waarborgfonds Quidem Carus helpt wanneer uw huisdier acute medische hulp nodig heeft en u weinig te besteden hebt. Samen met de dierenarts bekijken ze de mogelijkheden en leveren onder voorwaarden een financiële bijdrage.

Stichting H.O.M.E voorziet minima van voer en benodigdheden voor hun huisdieren zodat ze geen afscheid hoeven te nemen van hun geliefde huisdier(en) in een toch al moeilijke situatie.