4. Marktplein

Een aantal genoemde wensen uit de enquête waren onder te brengen onder het kopje Marktplein. In de praktijk vindt het z’n vorm in de mogelijkheden die er zijn. Zo fungeert de hal van de Twister regelmatig als ‘marktplein’ en wordt er momenteel gewerkt aan een buiten-trefpunt in het nieuwe park op de locatie van de Meuleveldschool.

In het oorspronkelijke 10-puntenplan stond de volgende tekst: