Norbertuskerk

In januari 2016 werd de voormalige Norbertuskerk in gebruik genomen als schoolgebouw en Huis van de Wijk. Maar over het gebouw zelf valt heel veel te vertellen.

“Volgens het Dagblad voor Noord-Limburg (d.d. 20-12-1963) was er in 1952, na de ingebruikname van de Lambertuskerk, reeds sprake van een nieuwe parochiekerk. De gemeente Horst immers plande 1200 woningen in uitbreidingsgebied Veld-Oostenrijk. Deken Debije van Horst maakte op 12 januari 1958 voor het eerst bekend dat daadwerkelijk een nieuwe kerk gebouwd zou worden. De bewoners van Veld-Oostenrijk en omstreken hadden jaren bijgedragen aan de bouw van de Lambertuskerk. Het was niet meer dan billijk, dat alle parochianen van de Lambertuskerk zouden gaan bijdragen aan de bouw van de nieuwe kerk. Deze solidariteit bleef tot en met de consecratie van de kerk in 1964 gehandhaafd en leverde in totaal zo’n 180.000 gulden op.
Vanaf 1960 werd het geld verzameld in het ‘Norbertusfonds’. Kapelaan Theunissen van de Lambertusparochie kreeg in juli 1960 de opdracht de nieuwbouw te realiseren. Reeds voor zijn benoeming in 1959 bezocht Theunissen, in gezelschap van deken Debije en deken Hoogers van Gronsveld, de kerken van architect H.M. Koldeweij in Hilversum en Amersfoort. Men wenste een grote kerkruimte zonder pilaren. De kerk van Malden stond daarbij model.
Kerk en parochie werden vernoemd naar de H. Norbertus van Gennep. Bouwpastoor Theunissen was afkomstig uit die plaats. Bovendien knoopte hij aan bij de geschiedenis van Horst, waar de norbertijnen eeuwenlang met de zielzorg belast waren geweest. Het ontwerp van Koldewij werd na enige aanpassingen goedgekeurd.
Tegen de zuidgevel van de kerk werden in de vorm van twee patiobungalows een pastorie en een kapelanie gebouwd. In deze aanbouw was tevens een parochiezaaltje ondergebracht. Opmerkelijk was de plaatsing van de doopvont. Die stond niet langer in een aparte kapel, maar in de kerk, vlakbij het koor.
De kerk werd in augustus 1962 aanbesteed. Het werk werd gegund aan de firma Haegens-Martens. In de herfst van 1962 werd de bouw een begin gemaakt. De eerste steenlegging vond plaats op 28 april 1963. Ondanks het feit dat de bouw te lijden had onder de vorst, kon flink worden doorgewerkt en werd de kerk op 24 december 1963 in gebruik genomen.
De consecratie vond plaats op 8 maart 1963. Jan Koldeweij, de broer van de architect, maakte de ontwerpen voor de doopvont, tabernakel, processiekruis en kandelaars. De monumentale glaswand in de oostgevel werd door Jacques Frencken ontworpen. Sierlijk gevormde letters tonen in het Latijn en Nederlands gestelde bijbelteksten. De ramen zijn abstract en opgebouwd in de kleuren grijs en rood, met toepassing van blank glas. Frencken ontwierp ook de overige vensters van de kerk, waarin eveneens bijbelteksten zijn opgenomen. De ramen van Horst worden beschouwd als hoogtepunt in zijn oeuvre.”
Bron tekst: Kerkgebouwen in Limburg

Wie ooit de Norbertuskerk bezocht zal ongetwijfeld het wandkleed en het Maria-altaar op onderstaande foto’s herkennen:

Doek bij gelegenheid van het afscheid van Pastoor Camps in 1988, gemaakt door de “Zusters van het Kostbaar Bloed”: Zo landde Willibrord in een boot met twaalf gezellen in 690 op de kust van West- Friesland.

Het Maria-altaar van kunstenaar Bert Coppus uit Horst.

Bron: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)

Klik op onderstaande afbeelding voor de prachtige fotoserie van de laatste H. Mis door Marc Cremers.