Projecten-archief

Er gebeuren mooie dingen in de Norbertuswijk. Wijkbewoners/buurtgenoten werken samen om hun buurt te verfraaien en/of het leefplezier te vergroten. Op deze pagina zullen de komende tijd een aantal projecten een plekje krijgen.
Tips (liefst in de vorm van projectbeschrijving + foto’s) zijn welkom!
Heeft u aanvullende foto’s van projecten die hier al een plekje vonden: heel graag!


De troon in het Beatrixpark

Na de renovatie van 32 woningen aan de Beatrixstraat in 2009 bleven de veldjes voor de huizen er wat armoedig bijliggen. Buurtbewoners zetten samen hun schouders eronder en knapten het prachtig op. Als beloning wonnen ze een mooi bedrag van het Maashorstfonds, waarmee ze kunst naar hun park wilden halen. Het werd de kroon op hun werk: een heuse troon die door vele aanwonenden werd beplakt met duizenden mozaïeksteentjes.
Een hele serie foto’s van de onthulling is hier te bekijken.


Speeltuintje Julianastraat (2005-2006)

Een verslag door Han Geurts, één van de initiatiefnemers, waarvoor dank:

“Het zal rond 2005 zijn geweest toen ik hoorde dat gemeente Horst de speeltuinen onder de loep ging nemen om te kijken hoe ze deze konden herverdelen over de wijken. Het was voor hen belangrijk dat vooral de jonge kinderen (tot 6 jaar) in de directe nabijheid van hun huis konden spelen.

Wonende aan het eind van de Julianastaat met een kind in deze leeftijdscategorie misten wij inderdaad een speeltuintje waar je bijvoorbeeld na het eten nog even snel naartoe kon gaan. De dichtstbijzijnde waren ‘t Östenriekske, het Rubensplein of het van Goghplein.

Met deze info ben ik naar de gemeente gegaan, samen met het voorstel om een speeltuintje aan te leggen op het grasveldje aan de Julianastraat.  Hier stonden ze zeker niet negatief tegenover, maar via de reguliere ambtelijke molen zou dit nog lange tijd op zich laten wachten. Ik kreeg het advies dat een burgerinitiatief met zelfwerkzaamheid en inbreng van financiële middelen het zou versnellen. Daarop heb ik enkele buurtbewoners benaderd.  Velen bleken onze behoefte te delen en waren bereid om ook de handen uit de mouwen te steken.

We hebben bewoners in een ruime straal rondom het veldje benaderd en zijn gezamenlijk aan de slag gegaan. We hebben diverse landelijke fondsen aangeschreven, maar ook het wijkcomité en Wonen Horst. De exacte cijfers heb ik niet meer bij de hand, maar het was voldoende om een leuk speeltuintje in te richten. Vooral omdat we veel zelf gedaan hebben konden we de kosten laag houden en dus meer investeren in de speeltoestellen. Zonder die zelfwerkzaamheid zou er bijvoorbeeld wel een gewone glijbaan zijn gekomen maar geen speelhuisje.

Op zaterdag 15 april 2006 werden de voorbereidingen door de buurt uitgevoerd. Iedereen was bereid om te helpen, van Hoeymakers met hun graafmachine tot mensen die koffie en gebak kwamen brengen. Dit ging zelfs zover dat onbekenden paaseieren verstopten voor de ouders die meehielpen.

Deze samenwerking maakte ook dat we elkaar beter leerden kennen. Sindsdien hebben veel  (groot)ouders met kinderen met elkaar zitten praten op de bankjes in de speeltuin.

Het onderhoud van dit speeltuintje hebben we in handen van de gemeente gelaten, maar omdat we het samen gerealiseerd hebben voelde iedereen zich toch verantwoordelijk: zwerfvuil werd even opgeraapt en baldadige hangjongeren werden aangesproken op hun gedrag.  Het is nog elke keer genieten als ik erlangs loop en kinderen zie spelen.

Groeten, Han”

(Klik op een foto om die te vergroten.)


 Rubensplein op de schop (2006-2009)

Nadat eerdere pogingen op niets waren uitgelopen ontstond er in 2006 een nieuwe werkgroep (‘Rubensplein op de schop’) die zich wilde inzetten om het Rubensplein een totale opknapbeurt te geven. Er werd ook medewerking verkregen van de bewoners van de Rembrandtstraat, dit om te zorgen voor voldoende helpers tijdens de klus.

In 2007 werd het startsein gegeven door toenmalig wethouder mevr. Marcella Dings. De handen werden uit de mouwen gestoken en in 2008 deed het project mee aan de verkiezing ‘Kern met Pit’, een titel die in het leven is geroepen door de Kon. Ned. Heidemaatschappij en het Oranjefonds. Het project behaalde deze titel en ontving € 1.000,- voor de kas.

Hierna dong het project ook mee naar de ‘Trofee Kern met Pit’, een provinciale aangelegenheid welke in Maastricht werd toegekend. Er deden in totaal 16 projecten mee, en ‘Rubensplein op de Schop’ won die prijs! Plus een bedrag van € 1.500,- eveneens voor de kas. Daarnaast ontving de werkgroep het prachtige glazen sculptuur dat tegenwoordig een prominente plek in het Huis van de Wijk heeft.

Het ontvangen geld wordt nog altijd gebruikt om gereedschappen aan te schaffen dan wel te huren voor het onderhoud van het plein. Hiervoor bestaat nog altijd een werkgroep, zij het in een iets gewijzigde samenstelling.
Met dank aan Jan Brouwer (foto’s en informatie)

(Klik op een foto om die te vergroten.)