Samen duurzaam

“Met borden en banieren in de wijk hadden de heren van SAMEN DUURZAAM NORBERTUSWIJK al aangekondigd dat er op 28 augustus een tweede informatiebijeenkomst over Duurzaamheid zou plaatsvinden.
Met ruim 70 belangstellenden was de hal van de Twister goed gevuld. Na ontvangst met koffie en vlaai opende Piet Berden de avond. Daarna gaven Teun Kuipers (Isolatie.com) en John Wismans (CMS Energiesystemen) een heldere uitleg over de mogelijkheden betreffende isolatie en plaatsen van panelen. Beide bedrijven hebben het afgelopen jaar al vele woningen in de wijk naar volle tevredenheid voorzien van isolatie en van zonnepanelen. Er werden diverse vragen gesteld door de bezoekers, hetgeen de grote betrokkenheid duidelijk weergaf.

Na de pauze gaf Peter Reuten van Gemeente Horst aan de Maas een heldere uitleg wat ‘Waterklaar‘ inhoudt en wat de gemeente daarin voor de bewoners kan betekenen. Afkoppelen van het regenwater zodat het riool niet overbelast raakt en ook de eigen tuin meer profiteert van het hemelwater wordt nog aantrekkelijker dankzij een mooie subsidie!

Namens Buurkracht was Roxanne Oude Alink aanwezig. Buurkracht ondersteunt gemeenten en wijken in heel Nederland betreffende Duurzaamheid. Ook wij in de Norbertuswijk hebben tot nu toe veel steun van Buurkracht mogen ontvangen.
Rond half 10 werd de avond afgesloten met een lekker pilsje of fris. Duurzaamheid in de Wijk is weer stap vooruit!”

Contact: samenduurzaam@norbertuswijk.nl


In de week van 11 augustus is de uitnodiging voor de informatieavond op 28 augustus huis-aan-huis bezorgd.

Wat op het moment van drukken van de flyer nog niet bekend was, is dat er ook uitgebreide uitleg gegeven zal worden over ‘Waterklaar!’ dat o.a. gaat over het voorkomen van wateroverlast en hittestress. Mede dankzij een gemeentelijke subsidie is het zeer interessant om eens te kijken naar de mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie over ‘Waterklaar!’ in onze gemeente. Of test en vergroot uw kennis over dit onderwerp in een mooie interactieve video.

Aanmelden voor deze avond, die begint om 19.30 uur, is niet verplicht maar wel handig en kan via samenduurzaam@norbertuswijk.nl of met het aanmeldstrookje van de uitnodigingsflyer.
Klik op de afbeelding voor de digitale variant van de flyer.

Klik voor digitale flyer


Bericht van 9 november 2018

“Een jaar geleden zijn we gestart met ons project en het resultaat is ver boven verwachting. Dat vindt ook Buurkracht, de landelijke organisatie die ons flink ondersteund heeft, CMS die de plaatsing van zonnepanelen regelen en Isolatie.com die zorgen voor dak-, spouwmuur- en vloerisolatie.

Boven verwachting betekent niet alleen veel deelnemers, maar ook nog veel aangemelde projecten die nog besproken worden.

Isolatie.com heeft nu al ruim 40 projecten afgehandeld en heeft ons laten weten dat er, gelet op alle reacties makkelijk nog een verdubbeling mogelijk is. Samen besparen we door isolatie nu al 23.068 m3 gas!

CMS heeft al op 21 daken zonnepanelen gelegd. Samen wekken we nu al 89.940 kWh-stroom op en het einde is nog niet in zicht. Er zijn nog steeds wijkbewoners die alsnog ja zeggen tegen zonnepanelen. De verwachting is dat we de 100.000 kWh gaan overschrijden en dat betekent dat we maximaal in de score zitten. We hebben met John van CMS afgesproken dat we eind november het net ophalen wat betreft de bonus-telling. Dat wordt voor een groot aantal mensen nog een mooi Kerstcadeautje dus…

Het project Dubbel Glas is nog bezig en hopen we op het einde van de maand klaar te hebben.

We kregen ook nog een mooie uitnodiging uit Venray om ons plan van aanpak nader uit te leggen want ook daar zijn ze, in navolging van Samen Duurzaam Norbertuswijk Horst, inmiddels samen met Buurkracht aan de slag gegaan.

Kortom een prima prestatie die tot ver buiten onze wijk aandacht getrokken heeft. Dank aan alle leden van de werkgroepen Zonnepanelen, Isolatie en Dubbelglas die dit samen mogelijk gemaakt hebben: chapeau en petje af.

EN NOG MEER GOED NIEUWS:

Ook Wonen Limburg heeft goede resultaten gescoord met hun brief over duurzaamheid en zonnepanelen in het algemeen.

Samen Duurzaam heeft, zoals jullie ongetwijfeld weten, namens Wonen Limburg bij alle huurders in onze Norbertuswijk een brief bezorgd met een mooi voorstel: huurders kunnen een aanvraag voor zonnepanelen doen bij Wonen Limburg en zij gaan dan de mogelijkheden bekijken.

Dit hebben ongeveer 70 bewoners gedaan. Voor 50 van deze 70 huizen staat in 2019 en 2020 een gehele renovatie in hun plannen. Daarin zit een aanbod voor zonnepanelen.

De resterende 20 woningen worden in de komende tijd door Feenstra bekeken en dan wordt er beoordeeld of deze 20 woningen ook nog in aanmerking komen. Dat wordt dus maatwerk dat met voorrang uitgevoerd wordt (de verdere renovatie van deze 20 woningen gebeurt na 2020).

Nog meer goed nieuws van Wonen Limburg: ook de hoogbouw aan de Marijkestraat en Noordsingel (de flats dus) worden in de plannen voor 2019 en 2020 meegenomen.

En nog meer goed nieuws van Wonen Limburg: de bewoners van de appartementen krijgen op korte termijn een brief met daarin een voorstel voor zonnepanelen. De opbrengst van deze zonnepanelen wordt net als bij alle andere huurders verdeeld (beetje Wonen Limburg en iets meer voor de huurders). Deze opbrengst voor de huurders wordt dan gebruikt om de totale servicekosten te verlagen.

Buurkracht gaat samen met Wonen Limburg voor ons bekijken wat al deze acties voor de totale Norbertuswijk per jaar opleveren en zodra dat bekend is, horen jullie weer van ons.

We zijn dus nog niet klaar met het hele verhaal

groetjes
Samen Duurzaam Norbertuswijk Horst
Piet Berden”


Bericht van 14-10-2018:

Omdat er nog steeds vragen en aanvragen voor deelname binnenkomen heeft Samen Duurzaam, samen met de aanbieders, besloten om het collectief met een maand te verlengen tot 01-11-2018. De flyer hierover is inmiddels door ijverige vrijwilligers huis-aan-huis bezorgd. Heeft u deze gemist? Klik dan hier voor een kopie-pdf van (dubbelzijdige) flyer.Bericht van 12 juni:

We zijn gestart met de werkgroep Zonnepanelen en de werkgroep heeft op 30 mei j.l. een informatieavond in de Twister gehouden waarin zij haar voorkeur voor CMS als leverancier bekend gemaakt heeft.

In totaal hebben we gesprekken gevoerd met 8 leveranciers, we hebben 8 offertes laten maken van steeds hetzelfde huis, met steeds hetzelfde verbruik van energie en met steeds hetzelfde aantal te plaatsen zonnepanelen. Zo konden we appels met appels vergelijken.

CMS heeft ons als werkgroep kunnen overtuigen van haar kwaliteiten en voldoet als beste aan de opdracht die jullie ons gegeven hebben:

 • de verhouding prijs/kwaliteit: we hebben gekeken naar wat kost het opwekken van 1 kWh (Wattpiek)
 • flexibiliteit in mogelijkheden (je kunt je eigen wensen kenbaar maken en uit laten voeren, bv welke kleur panelen wil je)
 • het aanbod, het merk zonnepanelen en de toebehoren: CMS kiest voor gerenommeerd Duits fabricaat (marktleider)
 • garanties, waarborgen en de juiste keurmerken
 • een mooie bonus oplopend bij een groot aantal deelnemers en gerekend vanuit het aantal te plaatsen zonnepanelen (bedrijven binnen ons collectief tellen hierin mee)
 • CMS regelt voor ons de BTW-teruggave
 • CMS bewaakt gedurende 2 jaar gratis het goed functioneren van het systeem
 • eigen inzicht in de opgewekte stroom via pc-tablet of telefoon
 • lokaal ondernemerschap: John Wismans, wijkbewoner, directeur en mede-eigenaar van CMS
 • en tenslotte hebben we allemaal een goed gevoel bij CMS

Als voorbeeld het door ons gekozen offertehuis. Wij gingen voor:

 • 10 panelen: vermogen 10 x 270 = 2700 Wattpiek (effectieve opbrengst is gemiddeld 2400 Wp)
 • kosten          incl BTW € 4180,55
  •                  BTW € 725,55 (krijg je terug)
  • NETTO excl BTW € 3455,=
 • opbrengst stroom per jaar: ongeveer € 480,= (2400 x € 0,20)
 • terugverdienperiode: 7,2 jaar
 • de extra bonus bij voldoende deelname: € 70,= tot € 100,= en is niet meegerekend

Bij meer deelnemers stijgt de bonus.

In dit PDF-bestand staat geschreven hoe je deel kunt nemen aan dit collectief zonnepanelenproject. Wij bewaken de uitvoering en de bonusregeling en om dat te kunnen doen vragen wij je om ook ons te laten weten dat je mee doet met Samen Duurzaam Norbertuswijk Horst project zonnepanelen. Cc ons dus in je aanmelding bij CMS.

We hebben met CMS afgesproken dat de actieperiode voor aanmelding loopt tot 1 oktober 2018

Nick Veen van CMS begeleidt dit hele project en is per mail bereikbaar: info@cms-energiesystemen.nl

Om succesvol te zijn (en een goede bonus te ontvangen): vertel het zonnepanelenverhaal aan je vrienden, kennissen en buren. Want samen maken we echt het verschil.

Mocht je vragen voor ons hebben, laat ons dat dan weten.

Werkgroep Zonnepanelen
Linda van der Zijden; Jan Lemmen; Jan Verlinden; Jan Brouwer; Piet Berden

samenduurzaam@norbertuswijk.nl 


Bericht van 27 april:

Het is een periode wat stiller geweest rond Samen Duurzaam Norbertuswijk Horst, maar achter de schermen wordt hard gewerkt. Zo heeft de werkgroep zonnepanelen inmiddels gezocht naar mogelijke leveranciers en zijn ze klaar voor een volgende groot overleg op 30 mei:

“Allereerst hebben we als werkgroep bepaald wat onze uiteindelijke taak is, aan welke verwachtingen we moeten voldoen om onze actie te doen slagen. Waaraan moet een leverancier kunnen voldoen om te zorgen dat wij straks tevreden zonnepanelen-eigenaren zijn? En welke leveranciers moeten we daarvoor benaderen? De opdracht was duidelijk: naast goed en goedkoop ook graag lokaal.

Wij vertegenwoordigen op dit moment 35 particuliere woningbezitters. Na inventarisatie willen we aan hen de beste leveranciers voorstellen om daarna samen te bepalen welke leverancier we deze klus gunnen.
En dat het een klus is moge duidelijk zijn: deze 35 woningen verbruiken op jaarbasis ongeveer 146.000 kWh, wat overeenkomt met de plaatsing van een kleine 600 panelen.

Mensen die zich eerder hebben aangemeld ontvangen een uitnodiging voor het groot overleg, maar ook iedere andere geïnteresseerde is van harte welkom op 30 mei om 19.30 uur in het Huis van de Wijk. Dat geldt ook voor mensen die niet in de Norbertuswijk wonen.

Groet, Werkgroep Zonnepanelen:
Linda van der Zijden, Jan Lemmen, Jan Verlinden, Crit Theunissen, Jan Brouwer, Piet Berden”

Informatie en aanmelden: samenduurzaam@norbertuswijk.nl


Inmiddels hebben er vijf informatieavonden plaatsgevonden  rondom het thema Samen Duurzaam:

 1. zonnepanelen: maandag 5 maart locatie de Twister
 2. dubbel glas: donderdag 8 maart locatie Huis van de Wijk
 3. isolatie (dak, vloer en spouwmuur): vrijdag 9 maart locatie Huis van de Wijk
 4. water (zonneboiler, HR-ketel en warmtepomp): woensdag 14 maart locatie Huis van de Wijk
 5. algemeen energieadvies: donderdag 15 maart locatie Huis van de Wijk

Mensen die hun mailadres doorgaven ontvingen reeds de verslagen van de eerste avonden en zullen in de loop van de week ook de andere notulen van de avonden nog ontvangen. Er zijn werkgroepen gevormd die verder aan de slag gaan met de verschillende thema’s. Was u er niet bij, maar heeft u wel interesse om mee te doen? Of heeft u vragen? Mail gerust naar samenduurzaam@norbertuswijk.nl of spreek een van de heren (Piet Berden, Jan Brouwer, Paul Coppus) even aan.

Via de eigen pagina op Buurkracht (klik hier) kan ook al veel informatie worden ingewonnen.


Eerder dit jaar, op 1 februari, waren er ruim 100 mensen aanwezig op de eerste algemene informatieavond van Samen Duurzaam. Er waren presentaties van Reindonk Energie, Wonen Limburg, Nibag en Buurkracht en door al deze partijen werden vragen uit het publiek beantwoord.
Was u er niet bij, maar heeft u wel interesse om bij het vervolgtraject betrokken te worden (alles nog geheel vrijblijvend) neem dan contact op met samenduurzaam@norbertuswijk.nl en/of kijk op https://www.buurkracht.nl/buurten/norbertuswijk-horst/buurtpagina

Klik op onderstaande afbeelding voor meer foto’s van de informatieavond.