Werkgroep 11

(Voor algemene informatie over Werkgroep 11: klik hier.)

In augustus en september van 2022 gaat Werkgroep 11, samen met de leden van VoorMekaar, weer de straat op om u te ontmoeten tijdens hun straatbezoeken. Ze horen graag wat u graag anders zou willen zien, of juist wat u prettig vindt aan het wonen in de wijk. Ook geven ze graag uitleg over wijkzaken als daar behoefte aan is.
Ga met hen het gesprek aan onder het genot van een kop koffie of thee.
Bewoners van die straat ontvangen een briefje in de brievenbus.
In 2022 zijn/waren de locaties:

  • Van Goghstraat/Rubensplein
  • Burg. Geurtsstraat/ deel Venrayseweg
  • Achter de Smaalbrug
  • Schutroedeplein/ deel Gebr. van Doornelaan
  • Beatrixstraat
  • Pr. Marijkestraat (i.c.m. een andere gelegenheid)

Heeft u vragen? Mail gerust: werkgroep11@norbertuswijk.nl

Straatbezoek voor Schutroedeplein en deel Gebr. van Doornelaan, 29-8-2022

——————————-

Tijdens die heel bijzondere zomervakantie in 2020, toen iedereen noodgedwongen thuis moest blijven, organiseerde Werkgroep 11 een viertal zeer geslaagde activiteiten.

Als eerste was er de Picknick in het Park op 12 juli, vervolgens een BuitenBingo op 25 juli, een Stoepkrijtwedstrijd op 8 augustus en tenslotte een Fotospeurtocht door de wijk op 22 augustus.
De fotoalbums van al deze activiteiten zijn te bekijken door op onderstaande afbeeldingen te klikken. 

STRAATBEZOEKEN 

In de nazomermaanden gaat Werkgroep 11 letterlijk de straat op. Dat deden ze al in 2018, 2019, 2020 en 2021.

Wittenhorststraat in 2020

Pr. Bernhardstraat in 2019

In 2019 werden o.a. de Elsbeemden en de Pr. Beatrixstraat bezocht tijdens de zomertoer.
Om een idee te geven een verslagje van beide straatbezoekjes:

Elsbeemden:

Een straat aan de rand van de Norbertuswijk waar men elkaar bijna allemaal kent en samen in de gaten houdt wat er speelt in de buurt. Zo zijn er de laatste jaren wat inbraken geweest en bewoners houden de buurt wat beter in de gaten, ook als er iemand op vakantie is. Er wonen veel alleenstaande ouderen in de straat maar ook jongere gezinnen. De oudste in de straat is 93 jaar en de jongste 11 jaar. In het verleden hebben de bewoners samen meegedaan met de grote-groepen-optocht met carnaval en er werden straatbarbecues georganiseerd. Dit laatste is een beetje verloren gegaan maar mogelijk wordt dit nu weer opgepakt. Bij navraag ontdekte de straatcontactpersoon dat er veel animo voor was. Ook zijn er enkele bewoners die na het bezoekje van Werkgroep 11 samen het Huis van de Wijk willen gaan bezoeken om te zien wat daar speelt.
Er was veel talent in deze straat. Twee heren deelden een passie voor houtwerk. Verschillende straatbewoners vertelden ook veel vrijwilligerswerk te doen. De sfeer zat er goed in tijdens dit straatbezoek.

Prinses Beatrixstraat:

Een straat die in de jaren ’60-’70 is gebouwd en waar ook nog een enkeling van het eerste uur woont. Er is veel veranderd in de straten. Mensen willen zo lang mogelijk hier blijven wonen en de meeste mensen hebben toch contact met elkaar. Zo is er ook een groepje dat samen de heg van het Beatrixpark onderhoudt. Er is gesproken over de mogelijkheid om samen iets voor Burendag te organiseren. Ideeën van een scootmobielrace, lunch aan een lange buurttafel of een Amerikaanse fuif… De verhalen van ‘vroeger in de straat’ vlogen over de tafel.
Ook het lief en leed in de straat is kort aan bod gekomen.

Naast de mensen op leeftijd is er ook verjonging in de straat. Dit zorgt voor leven in de straat en soms wat geluidsoverlast maar dat mag de pret niet drukken. De jongste in de straat is een jaar of 2 en de oudste 90 jaar. Ook is er diversiteit in culturen in de straat. Ook hier zijn de talenten voor het oprapen: van taarten bakken tot het hebben van wijnkennis. Een aandachtspuntje is wel dat mensen zich zorgen maken over het parkeren in de straat en over verkeer dat te hard van Irenestraat naar de Beatrixstraat rijdt. Zo is daar ook al een keer een ongelukje gebeurd.

Werkgroep 11 – Algemene informatie:

De werkgroep is bereikbaar via mailadres werkgroep11@norbertuswijk.nl
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. Samen maken we onze wijk een nog fijnere plek om te wonen.

Waarom is Werkgroep 11 ontstaan?
De Norbertuswijk werkt sinds 2013 aan het 10-puntenplan. Enkele van deze punten draaien volop. Om de overige punten ook vlot te trekken is de Werkgroep Doorontwikkeling (WGDO) in het leven geroepen. Deze werkgroep kijkt in helikopterview naar de wijk en zorgt dat er gedegen randvoorwaarden zijn om die nieuwe uitdagingen aan te gaan. WGDO werkt veelal achter de schermen en is ondersteunend voor Werkgroep 11.

Werkgroep 11 heeft praktische taken, vaak in direct contact met wijkbewoners. De leden gaan de wijk in en gaan het gesprek aan. Ze zijn altijd op zoek naar bewoners die de oren en ogen van de wijk willen zijn. Zij hebben oog voor de behoeften en wensen van mensen m.b.t. het wonen en leven in de Norbertuswijk. Dat begint vaak met het opvangen van signalen of een uitgesproken verzoek. Vervolgens wordt er gekeken waar ondersteuning nodig is, of er doorverwezen moet worden en waar kansen liggen om mensen met elkaar te verbinden, zodat ervaring en talent voor en door elkaar kunnen worden ingezet.
Werkgroep 11 blijft hierover steeds met bewoners in gesprek. Zo gaan de leden in de zomermaanden letterlijk en figuurlijk de straat op om bewoners te ontmoeten. Daarnaast faciliteert en stimuleert Werkgroep 11 nieuwe initiatieven in de wijk en werken de leden nieuwe ideeën uit, zoals het project ‘Kom-op-de-Soep-en-in-beweging’ (vanaf dec. 2018). Het motto van Werkgroep 11 is ‘ wie goed doet, goed ontmoet’!

Qua organisatie wordt e.e.a. overzichtelijk gemaakt in onderstaande afbeelding: