Werkgroep 11

De Norbertuswijk werkt sinds 2013 aan het 10-puntenplan. Enkele van deze punten draaien al volop. Om de overige punten ook vlot te trekken is de Werkgroep Doorontwikkeling (WGDO) in het leven geroepen. Deze werkgroep kijkt in helikopterview naar de wijk en zorgt dat er gedegen randvoorwaarden zijn om die nieuwe uitdagingen aan te gaan. WGDO werkt veelal achter de schermen en is ondersteunend voor Werkgroep 11.

Werkgroep 11 heeft praktische taken, vaak in direct contact met wijkbewoners. De leden gaan de wijk in en gaan het gesprek aan. Ze zijn altijd op zoek naar bewoners die de oren en ogen van de wijk willen zijn. Zij hebben oog voor de behoeften en wensen van mensen m.b.t. het wonen en leven in de Norbertuswijk. Dat begint vaak met het opvangen van signalen of een uitgesproken verzoek. Vervolgens wordt er gekeken waar ondersteuning nodig is, of er doorverwezen moet worden en waar kansen liggen om mensen met elkaar te verbinden, zodat ervaring en talent voor en door elkaar kunnen worden ingezet.
Werkgroep 11 blijft hierover steeds met bewoners in gesprek. Zo gaan de leden ook in de zomer van 2019 weer letterlijk en figuurlijk de straat op om bewoners te ontmoeten. Daarnaast faciliteert en stimuleert Werkgroep 11 nieuwe initiatieven in de wijk en werken de leden nieuwe ideeën uit, zoals het project ‘Kom-op-de-Soep-en-in-beweging’. Het motto van Werkgroep 11 is ‘ wie goed doet, goed ontmoet’!

Qua organisatie wordt e.e.a. overzichtelijk gemaakt in onderstaande afbeelding:

 

Op termijn zal deze pagina verder worden uitgebreid.