Werkgroep 11

Werkgroep 11 wil samen met bewoners verbinding in de Norbertuswijk creëren. Iedereen mag zich thuis voelen, niemand hoeft eenzaam te zijn, iedereen hoort erbij.
Doel is om het gemeenschapsgevoel in de wijk te versterken. De werkgroep bevordert met buurtactiviteiten dat bewoners steeds meer ogen en oren van hun buurt en de wijk zijn. Oprechte aandacht voor elkaar maakt het verschil. Doet u mee?

Om het 10-puntenplan verder door te ontwikkelen is er meer samenwerking en verbinding nodig. Met wijkbewoners uit alle delen van de wijk, van alle leeftijden en allerlei culturen. Maar ook met ondernemers en de scholen in de wijk. Tijdens de inspiratieavond op 16 maart 2017 bleek hier een breed draagvlak voor te zijn.
Om dit in goede banen te leiden is daarna in eerste instantie de Werkgroep Doorontwikkeling (WGDO) opgestart. Deze houdt zich bezig met de organisatorische zaken (zoals contacten met gemeente en professionals en het aanvragen van fondsen). Van daaruit is Werkgroep 11 ontstaan. (Zie onderaan deze pagina voor meer achtergrondinformatie.)

Werkgroep 11 bestaat uit vrijwilligers uit de wijk en professionals die werken vanuit hun eigen kwaliteiten en ervaringen. Ze stelden zich in een nieuwsbrief zelf even voor:

“Hallo, wij zijn:
Roelanda Boskamp, Mieke Cruijsberg (Synthese), Ellen Jeurissen, Peter van de Laar (Wonen Limburg), Marion Lenssen, Karin van der Plas (Stichting Naoberzorg), Peter Smits, Laura Ververgaard en Annet van Soest. Samen vormen wij Werkgroep 11.

Wij werken eraan om zoveel mogelijk verbinding in onze wijk te creëren zodat iedereen zich hier thuis kan voelen. Dit doen we samen met u. We willen bereiken dat iedereen het gevoel heeft erbij te horen en dat niemand zich eenzaam hoeft te voelen.

Hoe gaan we dat doen?

Welkomstcomité:

Vanuit Werkgroep 11 willen we graag iedere nieuwe bewoner in de wijk welkom heten. Dit doen we met een ‘Welkom in de wijk-presentje’ en een kopje koffie of thee. Vindt u het leuk om nieuwe bewoners in uw eigen straat welkom te heten met Werkgroep 11? Laat het ons weten!

Wijknetwerk:

Wij zien en horen niet alles en hebben u als bewoners nodig. Vandaar dat we werken aan een wijknetwerk dat de oren en ogen van de wijk kan zijn.

Kom op de soep:

‘Kom op de soep’ is een nieuwe wijkactiviteit op de zondag. Hierbij staan ontmoeten en samen bewegen centraal. We sluiten de activiteit steeds af met een lekkere kom soep. De aftrap van ‘Kom op de soep’ was op Burendag en krijgt een vervolg op 23 en 30 december 2018.

Ontmoetingen in de zomer:

In de zomermaanden kunt u ons ontmoeten in de wijk, wanneer we met koffie, thee en luisterende oren de wijk in trekken.
Data, tijden en locaties worden zoveel via de website, nieuwsbrief en Facebookpagina bekend gemaakt. In elk geval ontvangen bewoners van de te bezoeken straat van tevoren een uitnodigingsbriefje in hun brievenbus.
Wij zouden het erg leuk vinden om u dan te ontmoeten. Ook op andere momenten kunt u altijd contact opnemen met Werkgroep 11.

Ons mailadres is werkgroep11@norbertuswijk.nl
Wij zijn ook bereikbaar via het telefoonnummer Meldpunt Norbertus: 06 – 2661 6487
Graag tot ziens of horens!”

Qua organisatie wordt e.e.a. overzichtelijk gemaakt in onderstaande afbeelding:

De Norbertuswijk werkt sinds 2013 aan het 10-puntenplan. Enkele van deze punten draaien al volop. Om de overige punten ook vlot te trekken is de Werkgroep Doorontwikkeling (WGDO) in het leven geroepen. Deze werkgroep kijkt in helikopterview naar de wijk en zorgt dat er gedegen randvoorwaarden zijn om die nieuwe uitdagingen aan te gaan. WGDO werkt veelal achter de schermen en is ondersteunend voor Werkgroep 11.

Werkgroep 11 heeft praktische taken, vaak in direct contact met wijkbewoners. De leden gaan de wijk in en gaan het gesprek aan. Ze zijn altijd op zoek naar bewoners die de oren en ogen van de wijk willen zijn. Zij hebben oog voor de behoeften en wensen van mensen m.b.t. het wonen en leven in de Norbertuswijk. Dat begint vaak met het opvangen van signalen of een uitgesproken verzoek. Vervolgens wordt er gekeken waar ondersteuning nodig is, of er doorverwezen moet worden en waar kansen liggen om mensen met elkaar te verbinden, zodat ervaring en talent voor en door elkaar kunnen worden ingezet.
Werkgroep 11 blijft hierover steeds met bewoners in gesprek. Zo gaan de leden ook in de zomer van 2019 weer letterlijk en figuurlijk de straat op om bewoners te ontmoeten. Daarnaast faciliteert en stimuleert Werkgroep 11 nieuwe initiatieven in de wijk en werken de leden nieuwe ideeën uit, zoals het project ‘Kom-op-de-Soep-en-in-beweging’. Het motto van Werkgroep 11 is ‘ wie goed doet, goed ontmoet’!

Op termijn zal deze pagina verder worden uitgebreid.