In het Westenwindhuis wordt gewerkt! De werkplaatsen ‘Wonen – Samen Wonen’, ‘VoorMekaar – Voor Elkaar’ en ‘Met Meer Mogelijkheden’ ontwikkelen er allerlei initiatieven die gericht zijn op uitdagingen in de leefbaarheid van de drie wijken In de Riet, Mussenbuurt en Norbertuswijk. Denk daarbij o.a. aan het armoedevraagstuk, eenzaamheid, verschraling van zorg, oplossingen voor clustering in woningtoekenning etc. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hier meedoen. Jongeren, o.a. leerlingen van het Dendron College (bijv. voor hun burgerschapsuren). Vrouwen met wensen. Iedereen die actief iets wil betekenen is welkom.