Wijkcomité

De vergaderingen van Vereniging Wijkcomité Norbertus zijn openbaar. Wilt u eens aanschuiven? Dan is het fijn als u zich van tevoren even aanmeldt via info@norbertuswijk.nl
In 2021 vergadert het Wijkcomité nog op:
• maandag 25 oktober vanaf 20.00 uur
• maandag 13 december vanaf 17.00 uur (korte vergadering, daarna eindejaarsborrel voor de leden).

Wijkcomité Norbertus is, naar aanleiding van een enquête door Synthese, in 2003 opgericht om de algemene belangen van de inwoners van de wijk te vertegenwoordigen. Er wordt gewerkt aan allerlei projecten die de leefbaarheid ten goede komen. Daarnaast is het comité gesprekspartner voor de gemeente, Wonen Limburg, politie en andere organisaties als het gaat om wijkzaken. De leden van het Wijkcomité willen ook andere wijkbewoners inspireren tot SAMEN doen en het creëren van een WIJ(K)GEVOEL.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de projecten onder de naam ‘Kleur in de wijk’ waarbij o.a. gevels verfraaid zijn met behulp van geveldoeken. Kinderen van de Meuleveldschool en het Dendron College, en ook inwoners uit de wijk, hebben de afbeeldingen voor de geveldoeken aangeleverd.

Een ander voorbeeld is het project ‘Rubensplein’ waarin het plantsoen door de inzet van bewoners een geheel nieuwe uitstraling en functie heeft gekregen. Dit project heeft in 2009 zelfs de prijs ‘Kern met Pit’ mogen ontvangen van de KHNM.

Op de Julianastraat hebben bewoners een speeltuin gerealiseerd en een eindje verderop in de Prinses Margrietstraat een aangename ontmoetingsplek gecreëerd. Ook het Beatrixpark heeft een prachtige metamorfose ondergaan dankzij de inzet van de vele omwonenden. Het mozaïek-kunstwerk in de vorm van een heuse troon is door hen samen steentje voor steentje beplakt.

Eind 2009 organiseerde het Wijkcomité een vijftal buurtgesprekken waar veel wijkbewoners kwamen meepraten over hun ideeën voor de wijk. De uitkomsten van die gesprekken zijn gebundeld en weergegeven in de kleurrijke Norbertuskrant. Deze bepaalde daarna grotendeels de koers die gevaren werd.

In 2013 heeft het Wijkcomité een groot onderzoek gehouden onder de bewoners. Doel was om de wensen en wilskracht van de wijkbewoners in kaart te brengen. Vele wijkbewoners gaven aan te willen meedoen met activiteiten en een groot aantal van hen wilde ook helpen om activiteiten te organiseren. De resultaten van deze enquête zijn in 10 categorieën weergegeven: het 10-puntenplan, wensen van een kleurrijke wijk.

Met de komst van nieuwe basisschool ‘de Twister’, die gevestigd werd in de voormalige Norbertuskerk, ontstond er een nieuw Hart in de wijk, waarin ook het Huis van de Wijk en de Stilteruimte een plekje vonden. Het gebouw werd op 19 januari 2016 in gebruik genomen.

Sinds 2015 heeft de Norbertuswijk ook een eigen Facebookpagina.

Gewoonlijk vinden er in en rond het Huis van de Wijk tal van activiteiten plaats zoals de Koffieochtenden, Koken met een Twist, de middagactiviteiten van Club63, de Handwerkclub en de computeruitleg tijdens het wekelijkse Digitaal Café. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de vrijwillige inzet van enthousiaste wijkbewoners en de ondersteuning door het Wijkcomité.

Het Wijkcomité wil nog veel meer kleur in de wijk brengen, zowel letterlijk als figuurlijk, samen met andere wijkbewoners en ook andere partijen. Dit is een doorlopend proces. We zijn nog lang niet klaar met kleuren.

Logo Wijkcomite Norbertus

Het huidige bestuur van het Wijkcomité bestaat uit:
voorzitter: Piet Linders
tijdelijk secretaris: Anita Joosten (tevens communicatie)
penningmeester: Paul Kurver
bestuurslid (coördinatie Huiskamer): Laura Ververgaard
bestuurslid: Paul Coppus
bestuurslid: Jacqueline Timmermans
adviseur: Sonja van Giersbergen

ANBI
Het Wijkcomité heeft begin 2015 een ANBI-status aangevraagd en toegekend gekregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen en deze verklaring geeft financiële voordelen (in geval van schenkingen/giften en de belasting) waar we optimaal gebruik van willen maken. Om te voldoen aan de eisen moeten gegevens openbaar beschikbaar zijn. Daarvoor is een aparte pagina aangemaakt. Klik hier voor de speciale ANBI-pagina.