Wijkcomité

De vergaderingen van Vereniging Wijkcomité Norbertus zijn openbaar. Wilt u eens aanschuiven? Stuur een mail naar info@norbertuswijk.nl en u ontvangt een uitnodiging voor de eerstvolgende vergadering.

Wijkcomité Norbertus is, naar aanleiding van een enquête door Synthese, in 2003 opgericht om de algemene belangen van de inwoners van de wijk te vertegenwoordigen. Er wordt gewerkt aan allerlei projecten die de leefbaarheid ten goede komen. Daarnaast is het comité gesprekspartner voor de gemeente, Wonen Limburg, politie en andere organisaties als het gaat om wijkzaken. De leden van het Wijkcomité willen ook andere wijkbewoners inspireren tot SAMEN doen en het creëren van een WIJ(K)GEVOEL.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de projecten onder de naam ‘Kleur in de wijk’ waarbij o.a. gevels verfraaid zijn met behulp van geveldoeken. Kinderen van de Meuleveldschool en het Dendron College, en ook inwoners uit de wijk, hebben de afbeeldingen voor de geveldoeken aangeleverd.

Overigens was de allereerste actie van het Wijkcomité het regelen van achterpadverlichting voor woningen aan o.a. de Prins Bernhardstraat. Door zelf de handen uit de mouwen te steken kon dit, in samenwerking met Wonen Limburg en de gemeente, binnen korte tijd gerealiseerd worden.

Een ander voorbeeld is het project ‘Rubensplein’ waarin het plantsoen door de inzet van bewoners een geheel nieuwe uitstraling en functie heeft gekregen. Dit project heeft in 2009 zelfs de prijs ‘Kern met Pit’ mogen ontvangen van de KHNM.

Op de Julianastraat hebben bewoners een speeltuin gerealiseerd en een eindje verderop in de Prinses Margrietstraat een aangename ontmoetingsplek gecreëerd. Ook het Beatrixpark heeft een prachtige metamorfose ondergaan dankzij de inzet van de vele omwonenden. Het mozaïek-kunstwerk in de vorm van een heuse troon is door hen samen steentje voor steentje beplakt.

Eind 2009 organiseerde het Wijkcomité een vijftal buurtgesprekken waar veel wijkbewoners kwamen meepraten over hun ideeën voor de wijk. De uitkomsten van die gesprekken zijn gebundeld en weergegeven in de kleurrijke Norbertuskrant. Deze bepaalde daarna grotendeels de koers die gevaren werd.

In 2013 heeft het Wijkcomité een onderzoek gehouden onder de bewoners. Doel was om de wensen en wilskracht van de wijkbewoners in kaart te brengen. Vele wijkbewoners gaven aan te willen meedoen met activiteiten en een groot aantal van hen wilde ook helpen om activiteiten te organiseren. De resultaten van deze enquête zijn, gecombineerd met de uitkomsten van de eerdergenoemde buurtgesprekken, in 10 categorieën weergegeven: het 10-puntenplan, wensen van een kleurrijke wijk.

Met de komst van nieuwe basisschool ‘de Twister’, die gevestigd werd in de voormalige Norbertuskerk, ontstond er een nieuw Hart in de wijk, waarin ook het Huis van de Wijk (incl. professionele keuken en Stilteruimte) een plekje vonden. Het gebouw werd op 19 januari 2016 in gebruik genomen.

Sinds 2015 heeft de Norbertuswijk ook een eigen Facebookpagina.

Vanaf de start vinden er in en rond het Huis van de Wijk tal van activiteiten plaats zoals de Koffieochtenden, Koken met een Twist, de Handwerkclub en Jeu de Boules. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de vrijwillige inzet van enthousiaste wijkbewoners en de ondersteuning door het Wijkcomité.

In 2019 vierde de wijk haar 60-jarig bestaan met een aantal activiteiten waar zeer veel wijkbewoners bij betrokken waren, zowel in de organisatie als in deelname. Ter ere van deze viering werd ook het kleurrijke Dafjeskunstwerk aan de Gebr. van Doornelaan gerealiseerd. Bij diezelfde gelegenheid werd het uurwerk in de klokkentoren vernieuwd waardoor iedereen weer kan zien hoe laat het is.

Het Wijkcomité wil nog veel meer kleur in de wijk brengen, zowel letterlijk als figuurlijk, samen met andere wijkbewoners en ook andere partijen. Dit is een doorlopend proces. We zijn nog lang niet klaar met kleuren.

Logo Wijkcomite Norbertus

Het huidige bestuur van het Wijkcomité bestaat uit:
voorzitter: Piet Linders
secretaris: Sonja van Giersbergen
penningmeester: Paul Kurver
bestuurslid: Anita Joosten
bestuurslid: Jacqueline Timmermans
bestuurslid: Laura Ververgaard
bestuurslid: Paul Coppus
bestuurslid: Mart Thijssen
bestuurslid: Afaf Al Jbawi

ANBI
Het Wijkcomité heeft begin 2015 een ANBI-status aangevraagd en toegekend gekregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen en deze verklaring geeft financiële voordelen (in geval van schenkingen/giften en de belasting) waar we optimaal gebruik van willen maken. Om te voldoen aan de eisen moeten gegevens openbaar beschikbaar zijn. Daarvoor is een aparte pagina aangemaakt. Klik hier voor de speciale ANBI-pagina.