Dag van de Armoede 2022

op de basisscholen in Horst 

Eén op de twaalf kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn gemiddeld twee leerlingen per klas. Deze jeugd groeit op in een omgeving die minder gunstig en stimulerend is. Het thema leeft op scholen, omdat leerkrachten zien dat leerlingen in armoede ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling en weinig ruimte in hun hoofd hebben om tot leren te komen.

Binnen Horst aan de Maas besteden gemeente en de zorg- en welzijnsorganisaties steeds meer aandacht aan Positieve gezondheid[1]. Binnen onze opvang- en onderwijslocaties zijn leerkrachten, ouders en kinderen steeds meer bewust van het belang van gezondheid en daarmee kwaliteit van leven. De Dag van de Armoede was dan ook een goede gelegenheid om met elkaar stil te staan bij dit onderwerp, dat momenteel onderwerp van alledag is.

Hoe is het om in armoede te moeten leven en wat zijn de gevolgen voor gezinnen? Wat betekent het om te leven met stress, zorgen en het gevoel niet mee te kunnen doen? Op school leren we kinderen dat iedereen erbij hoort. Ook in Horst aan de Maas merken we de invloed van de huidige crisissen. Leerkrachten vangen signalen op die erop wijzen dat gezinnen het financieel moeilijk hebben en dat er allerlei lastige keuzes gemaakt moeten worden. De Dag van de Armoede is daarom helaas geen overbodige luxe en we hopen hiermee kinderen en hun ouders aan te moedigen met elkaar in gesprek te gaan.

Veel ouders weten niet dat er mogelijkheden zijn. Er zijn verschillende regelingen en financiële ondersteuning kan op vele manieren worden ingezet. Onwetendheid en vaak ook schaamte zijn hindernissen waardoor gezinnen onnodig verstoken blijven van hulp. Een voorbeeld is de Financieel Huisarts die, eventueel samen met een gezondheidscoach, bij mensen thuis op gesprek kan komen om hen wegwijs te maken in het land van wet- en regelgeving.

Om het thema armoede bespreekbaar te maken is op de Twister en de Doolgaard op 17 oktober (Dag van de Armoede) en wordt op de Weisterbeek op 9 november (Nationaal Schoolontbijt)  -in samenwerking met de wijkcomités in Horst-West- een schoolontbijt/-lunch georganiseerd.

De scholen zijn zich terdege bewust van de noodzaak om ook dit thema op te pakken in hun brede maatschappelijke opdracht. Op deze manier zorgen we samen met ouders en wijkbewoners voor gelijkere kansen voor alle kinderen. Samen staan we sterk en kunnen we veel voor elkaar betekenen. Naar aanleiding van deze eerste gezamenlijke activiteit hebben scholen ervoor gekozen om in de periode tussen herfst- en kerstvakantie dit thema nog meer betekenis te geven. Met het project ‘omgaan met geld’ zal de betekenis van armoede op verschillende manieren vorm en inhoud worden gegeven.

Een groot compliment tenslotte aan PLUS Lucassen in Horst die zo enthousiast de levensmiddelen voor de schoolmaaltijden gesponsord heeft. En ook de gemeente heeft een belangrijke duit in het zakje gedaan. Ruim 1000 kinderen hebben hierdoor een heerlijke lunch of ontbijt gekregen en het gesprek rond dit thema op gang gebracht. Chapeau!
Laten we naar elkaar omkijken, want gezonde kinderen zijn onze toekomst!

[1] Positieve gezondheid – Institute for Positive Health (iPH)